Prorozwojowe usługi doradcze dla portali branżowych zarządzanych przez TERMOCLIMA sp. z o.o. sp.k.

Celem projektu jest wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych firmie: TERMOCLIMA sp. z o.o. sp.k.

Dofinansowanie projektu z UE: 153 000,00 zł

...